To main content
Påmeldingsfrist

Frist for påmelding er 3 uker før kursstart, men vi mottar påmeldinger helt frem til kursdato og fyller opp kurset når det er ledige plasser.
De fleste av våre kurs har et maks antall på 10 deltakere, dette for å gi deltakerne optimalt utbytte av kurset og skape et godt miljø for dialog.

Bekreftelse

Etter påmelding vil du motta en bekreftelse per mail på at påmeldingen er registrert hos oss. Påmeldingen er da bindende.

Avbestilling

En eventuell avbestilling skal alltid skje skriftlig per mail til certification.norway@intertek.com. Ved avbestilling 3-4 uker før kursstart faktureres 50% av kursavgiften. Ved avbestilling 0-3 uker før kursstart faktureres 100% av kursavgiften.
Dersom deltakeren ikke kan stille kan kursdeltakelsen, etter samråd med Intertek Academy, overlates til en annen person innen samme virksomhet vederlagsfritt.

Gjennomføring

Intertek Academy tar forbehold om gjennomføring og deltakerbegrensning. Endelig avgjørelse av om kurset holdes tas 2 uker før kursstart, ved evt kansellering får de påmeldte beskjed. Intertek Academy forbeholder seg retten til å kansellere ethvert kurs frem til 2 uker før kursstart. Utgifter deltaker måtte ha i forbindelse med kanselleringen er ikke Intertek Academy ansvarlig for.

Fakturering

Faktura fra Intertek Academy utstedes med 14 dager betalingsbetingelser.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til endringer av forelesere, program, klokkeslett og sted.

Force Majeure

Intertek Academy er ikke ansvarlig for skader eller feil som anses å være  force majeure, tiltak satt i gang av den andra parten, tiltak satt i gang av statlige myndigheter, brann, streik, mangel på arbeidskraft, opptøyer eller krig, eller noen annen grunn utenfor rimelig kontroll for parten.
Intertek Academy er ikke ansvarlig for sykdom eller skade hos kursholder som fører til at kurset må innstilles