To main content
Den nye EMC-standarden EN 55035 forventes å bli publisert i nær fremtid. I standarden, som er den europeiske utgaven av CISPR 35 som kom ut i 2016, samles EMC-krav for både IT og hjemmeelektronikk under paraplyen ”multimediaprodukter”. Den erstatter både EN 55024 for IT-produkter og EN 55020 for hjemmeelektronikk.

– Det er et naturlig steg på et marked der allerede flere produkter er multifunksjonprodukter, sier Stefan Andersson, teknisk sjef for EMC og radio på Intertek. Under en periode har det til og med vært vanlig at et produkt må testes av begge standardene for å oppfylle regelverket.

For mange produkter innebærer altså dette en forenkling av testingen ettersom man tester mot en standard i stede for to. Samtidig inneholder den nye standarden både nye tester og endrede grenseverdier. Størst skille merker den som tidligere testet sine produkt mot EN 55020. En stor del av testene fra den standraden er å bytte ut for nye. Som for eksempel kan nevnes at surge-tester har blitt lagt til og etterspørselen etter bestrålede felt skjerpet. For både produktgruppene gjelder også at man i standarden avklarer tydelig for hvordan testene praktisk skal bli til.

Fra og med publiseringen av den nye EN-standarden gjelder normalt en overgangstid på ca to år, men det være bra å begynne og kikke på de nye kravene allerede nå, kanskje spesielt for de produsentene som tidligere testet bare mot EN 55020, mener Stefan Andersson.

– Det er viktig å ta med de regulatoriske kravene tidlig i et utviklingsprosjekt slik at man er forberedt når reglene trer i kraft, sier han.

Samsvar mot RED har fortere enn ventet

Før jul rapporterte Intertek INFO om hvordan samsvaringen av radiostandarder mot EUs nye radiodirektiv (RED) manglet og hvilke problemer dette skapte for produsentene før overgangen til det nye direktivet som ble tvunget 13. Juni i år. Siden den artikkelen ble skrevet har samsvaringen økt vesentlig og et antall standarder er nå klart til å brukes for å vise antakelsen mot RED.
– De prognosene vi fikk før jul viste seg å være unødig pessimistiske, sier Stefan Andersson, teknisk sjef for radio og EMC hos Intertek. I stede har ETSI, som tar frem standardene, og EU-kommisjonen, som samsvarer de med direktivet, lykkes i å få en fortgang på prosessen og nye lister med standarder i samsvar har kommet kontinuerlig ut på våren. Blandt de standardene som har fått en fortgang i samsvarhet finnes i ETSI EN 300 328 V2.1.1 som behandler utstyr som bruker 2,4 Ghz-båndet, for eksempel blåtann og Trådløst internett. Til og med blandt standardene for ”short range devices” har et antall standarder nå kommet ut og er i samsvar med blandt annet EN 300 220-serien og EN 300 330. For et annet vanlig bånd 5 Ghz, ser det ikke så lyst ut.
Her er man fortsatt på draft-stadiet til tross for at RED ble tvunget 13. Juni, sier Stefan Andersson.
I de standarder som fortsatt ikke er i samsvar, gir RED yttligere en mulighet til å vise overenstemmelse med kravene. Det er å anvende seg av et Notified body-sertifikat, noe som mange bedrifter har valgt å gjøre på våren.
-Til tross for at samsvar med standardene har nå kommet ordentlig i gang kommer mange bedrifter å ty til denne muligheten en tid fremover, sier Stefan Andersson.

Nye radiokrav fra USA fra Juli 2017

Høsten 2015 besluttet USA’s Federal communications Commision, den myndigheten som setter reglene for radioprodukter i landet, at skjerpe godkjenningkravene for denne typen av produkter. Fra tidligere ha akseptert testrapporter fra såkalte listede laboratorier – en mindre streng prosess, skulle man fra og med 15. Juni 2016 bare akseptere rapporter fra akkrediterte laboratorier som underlag for sertifisering og marked. Imidlertid kom myndighetene etter en tid frem til at de hadde for kort tid til at det var tilstrekkelig, mange laboratorier skulle rekke å gå igjennom en betydelig tøffere akkrediteringsprosess innen deadline og i Juni 2016 ble det besluttet å forlenge overgangstiden frem til 13. Juli 2017.
– En viktig anledning til forlengelsen var at for et laboratorie skal kunne akkrediteres måtte det finnes en såkalt Mutual Recognition Agreement (MRA) mellom USA og det landet laboratoriet tilhører, sier Stefan Andersson, teknisk sjef for EMC og Radio hos Intertek. En slik avtale savner fortsatt eksempelvis mellom USA og Kina og det forekommer spekulasjon om at overgangsperioden kan komme til å forlenges ytterligere. Dette er imidlertid ikke noe Stefan Andersson kan bekrefte.
– Tvert i mot har vi ikke sett noe dokument som skulle tilsi det, sier han.

Markedstilgang for radioprodukter i USA

Alle radioprodukter som skal selges på markedet i USA krever FCC-sertifisering. For denne sertifiseringen kreves testing og at testrapporten granskes, enten av FCC selv eller en av de som er utpekt såkalt Telecommunications Certification Body (TCB). Fra og med 13. Juli 2017 kreves også at laboratorier som utfører testrapporten er akkreditert. Intertek i Kista, Sverige, er akkreditert for FCC-testing og lokal TCB reveiwer.