To main content
Få virksomheter er så utsatte for granskning av kvaliteten som barn og eldreomsorgen. For Norske Norlandia har kvalitetsertifisering av ISO 9001 gitt uavhengig ekspertise på virksomheten og viktige impulser til forbedring.

Frode Larsen, kvalitetssjef hos Norlandia, vet akkurat hva han vil få ut av kvalitets- og miljørevisjoner som Intertek gjennomfører for barnehager, eldreboliger og pasienthotellene.

-Høy kvalitet på virksomheten gjennom hele bedriften er ekstremt viktig for oss, sier han. Derfor vil vi at vårt sertifiseringfirma utfordrer oss. Vi vil ha en dialog med en profesjonell partner som gir sine synspunkter på virksomheten vår. Vårt hovedmål med dette er jo at virksomheten hele tiden skal bli bedre.

Rask vekst er en utfordring

Norlandia startet i Nord-Norge i 1997 med drift av eldreboliger. Foretaket fortsatte relativt raskt inn på det svenske markedet og i dag finnes de også i Finland og Nederland. De driver i hovedsak innenfor tre områder: eldreomsorg, barnehager og pasienthotell. Foretaket er inne i en intensiv vekstfase der de mer enn fordoblet antallet ansatte siden 2012.

-En av våre utfordringer er at vi vokste raskt på relativt kort tid, sier Frode Larsen. I dag har vi 230 enheter i fire land og da er det viktig og ha et system som sikrer at samme mål og verdier gjennomsyrer hele foretaket og at vi generelt jobber likt. Da er det selvsagt også rom for lokale variasjoner i hvordan de felles målene vi oppretter nås.
I følge Frode Larsen er det et systematisk kvalitetsarbeid som lenge har vært i Norlandia.
Siden 2011 er det et kvalitetssikringssystem for hele bedriften, Total Quality Management som sikrer at alle ansatte har tilgang til styringsdokumenter og prosesser. Systemet er også et elektronisk hendelserapporteringssystem der ulykker, avvikelser og forbedringforslag registreres og følges opp.

Hva er kvalitet?

Den virksomheten Norlandia bedriver oppstår det ”Kvaliteter i Øyeblikket” i møtet mellom personalet og pasienter, eldre og barn. Derfor arbeider foretaket mye mye med brukerundersøkelser, til og og med blandt barna i barnehagene.

-Barna er de virkelige kundene i vår barnomsorgvirksomhet, sier Frode Larsen. Derfor gjennomførte vi i år for første gangen en intervjuundersøkelse blandt 863 femåringer i våre barnehager i Norge og Sverige. Dette har vært veldig positivt og lærerikt arbeid for oss. Norlandia ble i 2014 kvalitetssertifisert i Norge og 2015 i Sverige. Og miljøsertifisert i 2016.
Arbeide med gruppebrev sertifikater var et enkelt valg fordi ”vi responderere slik at om en enhet ikke er god nok er ikke hele foretaket godt nok”. De intergrerte revisjonene som revisoteamet fra Intertek gjennomfører gjør også at man får et samlet grep om både områdene og hvordan mål og forbedring støtter den samlede forretningsplanen.
-Selvsagt har sertifiseringprosessen vært utfordrende for oss, men slik skal det være, sier han. Vi vil har sparring fra revisorene slik at vi oppfordres til å bli bedre. Og det får vi med Intertek som vårt sertifiseringselskap.

Kort om Norlandia

Norlandia ble grunnlagt i Norge i 1997 og driver i dag barnehager, eldreomsorg og pasienthotell i Norge, Sverige, Finlnd og Nederland. Foretaket har 5500 ansatte og hadde i 2015 en omsetning på 2,984 Milliarder NOK.