To main content
EUs regelverk for biocider er både strenge og komplekse. I tillegg til produsenter av biocidholdige produkter, påvirkes alle selskaper som bruker biocider i sine produksjonsprosesser eller plasserer biocidprodukter på det europeiske markedet.

Lovverket for biocider i EU, biocidal reguleringen, fastsetter reglene for to områder – biocidprodukter og biocidprodukter. Et biocidprodukt er et produkt med et aktivt stoff som på en eller annen måte motvirker skadelige organismer som bakterier eller skadedyr. For eksempel kan de være desinfeksjonsmidler, trebeskyttelsesmidler, myggavstøtende, rottegift eller bunnmaling. Et biocidprodukt er et produkt som er behandlet med et biocidprodukt, for eksempel et myggnett, et par sko eller treningstøy, en boks med maling, rengjøringsmateriale, byggemateriale eller hvitevarer.

Regler for biocidprodukter

«Hovedregelen er at alle biocidprodukter må godkjennes for markedsføring eller bruk,» sier Fredrik Hårdeman, kjemisk rådgiver ved Intertek med biocider som spesialitet. De nøyaktige reglene ser da annerledes avhengig av hvilke eller de aktive substansene som er inkludert i produktet og hva det vil bli brukt til og i en overgangsperiode i hvilket land produktet selges.
For å ytterligere komplisere alt, kreves godkjenning både for fag og produktnivå. Som produsent av et biocidprodukt må man ta hensyn til om de aktive stoffene i produktet er godkjent for den spesifikke produkttypen de produserer eller ikke. Inntil søknaden om godkjenning av ditt eget produkt er lagt til.

«Vi jobber hardt for å bistå selskaper fra hele verden i deres arbeid med søknader under biocidal regulering, både med de nødvendige risikovurderinger og med faktiske applikasjoner,» sier Fredrik Hårdeman. Som bruker av et biocidprodukt, for eksempel et desinfeksjonsmiddel, bør man holde øye med både om produktet trenger godkjenning for bruk og hvis det faktisk er godkjent.
«For tiden er et stort antall stoffer og produkter i ferdigfasen av evalueringsprosessen før en godkjennelse, sier Fredrik Hårdeman. Dette betyr at brukerne må være ekstra forsiktige. Mange selskaper bruker biocider i sine produksjonsprosesser og trenger hjelp til å tolke og anvende dette regelverket.

 

For å behandle produkter med biocider for å motvirke rot eller vekst, er for eksempel ikke noe nytt. Nylig er imidlertid en ny bruk av biocider blitt stadig vanlig – biocidal behandling av klær og sko, kjøkkenredskaper og støvsugere for å motvirke bakterieveksten, noe som betyr at mange andre typer selskaper tidligere er berørt av reglene. Biocidforordningen har spesielle regler for produkter behandlet med biocider. De inkluderer blant annet de biocidholdige produktene som kan brukes til behandling, produktet skal merkes i visse tilfeller og hva det skal inneholde. Ansvaret for merking og dokumentasjon av de anvendte biocidene er hos den som markedsfører produktet, noe som betyr at både produsenten og importørene og forhandlerne trenger kunnskap for å kontrollere at merking og dokumentasjon er på plass og at den er riktig.

Fredrik Hårdeman er en mikrobiolog med bakgrunn som biocidekspert i industrien og hos Kjemikalieinspeksjonen

 

 

 

Biocidregler
  • I EU er biocidprodukter hovedsakelig dekket av EUs biocidregulering (EU528 / 2012), men også ved CLP (klassifisering, emballasje og merking).
  • I dag har de fleste ikke-EU-land lovgivning om biocider og biocidprodukter. Det er imidlertid ingen samsvar med reglene utenfor EU, men hvert marked må forvaltes separat.