To main content
Den 1. April trådte den nye loven ang skatt på kjemikalier i viss elektroikk i Sverige. En skatt som er minst sagt omstridt innen den har kommet på banen ordentlig.

Tanken er at med et økonomisk instrument kan produsenter av elektriske produkter tenke i nye baner. Flammehemmere som inneholder Brom, Klor og Fosfor skal erstattes med andre midler som er mindre miljøskadelig.

– Formålet, å minske forekomst, spredning og eksponering av farlige flammehemmere i menneskers hjemmemiljø, er selvsagt bra, sier Anna Forsgren, Kjemikalierådgiver hos Intertek. Samtidig har skatten fått en del kritikk, fremfor alt at til og med de mindre skadlige flammehemme-midlene som mange prousenter har gått overt til blir berørt. Og ta bort flammehemmede-midlene er som oftest ikke mulig fra et sikkerhetssynspunkt. Mange har også vært kritiske mot at skatten er unødig vanskelig og sette seg inn i, og håndtere i praksis. Dessuten gir det de berørte produsentene både en økende administrativ byrde og høyere kostnader.

Den økte kostnaden havner til slutt hos brukerne, og produkter på det svenske markedet blir dyrere. Ettersom det bare gjelder den personen som plasserer et produkt på markedet i Sverige, og ikke den som selger via nettverket fra et annet land – finnes en uro at flere kunder kommer til å handle fra utenlandske nettbutikker, hvilket kan slå hardt i mot for den innenriks industrien. Inkludert er elektriske produkter som mobiltelefoner og tv-apparater, men også hvitevarer som kjøleskap, frys og oppvaskmaskiner. Eksakt hvilke varegrupper som inkluderes bygger på såkalte KN-nummer, en måte å klassifisere varer i samband med import og fortolling. Alle varer som havner under disse KN-nummerne er skattepliktige. For hvitevarer betales skatt på 8 kr per kilo av varens nettovekt, for øvrige elektronikkvarer betales skatt med 120 kr av varens nettovekt. Basert på dette kan fradrag gjøres avhengig av hvor mye av de kjemiske forbindelsene som produktet inneholder.

-Per dags dato har vi dessverre ikke noe informasjon fra skatteetaten om hvilken type dokumentasjon som kreves for å håndheve retten til fradrag, sier Anna Forsgren. Den tolkningen vi gjør nå er at arbeidsmetoden i henhold til standard EN 50 581 er i samsvar og brukes til å vise overensstemmelse med RoHS-direktivet. Det er imidlertid viktig at materialdeklarasjoner og prosesser må endres for de fagene som omfattes av den nye loven. Vi anbefaler derfor våre kunder å utvide sin eksisterende og i tillegg være forberedt på å inkludere ikke-RoHS-emner eller oppført på REACH-forskriftens kandidatliste som er omfattet av denne skatten.

Hva skal jeg gjøre nå?
  • Finn ut om du er involvert som operatør og hvilken av produktene dine dekkes. Vær særlig oppmerksom på tilbehør og ulike IT-løsninger for å kontrollere og overvåke dine kjerneprodukter
  • Søk på Skatteverket for å bli kjent som autorisert lagerholder. Lagerholder kan produsere elektroniske varer, innhente eller motta disse varene fra andre EU-land eller importere dem fra land utenfor EU uten at skatteplikten kommer inn for varene. Skatteplikten blir utsatt til en senere dato, for eksempel når du sender varene til en kjøper som ikke er et varehus eller når du tar dem til ditt eget utsalgssted.
  • Finn ut om du kan søke om fradrag. For å gjøre det må du vite hvor mye av de medfølgende stoffene som finnes i produktene dine.
  • Bedrifter med systematisk arbeid med begrensede fag, som REACH, har også en god grunn til dette arbeidet. Du må nå finne ut om stoffene som er oppført i den nye loven finnes i produktene – mange av dem er ikke oppført i tidligere lovgivning. Vær også forberedt på å bruke ressurser til å kommunisere de nye kravene til leverandører, spesielt utenfor Norge

Svensk Elektronikk: ”Skatten treffer hjertet av digitalisering.”

Bransjeorganisasjonen Svensk Elektronikk som samler produsenter, utviklere og leverandører innen elektronikk har sammen med teknikkbedriften, Svensk Handel med flere organisasjoner vært sterkt kritiske til skatten på kjemikalier i viss elektronikk. Maria Månsson, styreleder for svensk elektronikk, sa blant annet at regjeringen, mens den stiller spørsmål om digitaliseringen, med straffen, gir signaler om at elektronikken som gjør det mulig, ikke er bra.

– Digitaliseringen og at vi ligger og forkant på teknikkområdet, er nødvendig for Svensk konkurransekraft. Vi har for eksempel allerede problemer med kompetansen innenfor teknikkområdet og har gjort stor innsats for å stimulere unge menneskers interesse for å velge utdannelse som leder til jobb i bransjen. Dette er et slag i magen for arbeidet, sier Maria.

Mer konkret øker skatten på den administrative delen og den faktiske kostnaden for foretakene, samtidig som ifølge Svensk Elektronikk, ikke oppnår noe miljønytte.

– Vi ser at det er for mange produsenter som sliter med å finne ut av hvilke produkter som faktisk er skattepliktige, fortsetter Maria Månsson. KN-Nummerne er ikke tenkt til å bruke i denne sammenhengen og vi havner dessverre i vanskelige definisjonspørsmål, for eksempel rundt innebygde systemer. For Svensk Elektronikk er det åpenbart at skatten er feil. Den her typen av miljøspørsmål skal ikke håndteres på nasjonalt nivå, men på EU-nivå, mener organisasjonen.

– En ser ut til å skille seg fra at elektroniske komponenter er en global industri der Sverige er en liten aktør med begrensede muligheter til å påvirke de store globale leverandørene, sier Maria Månsson. For å få innflytelse på jobben, er EU pålagt å arbeide med harmonisert lovgivning som allerede gjort med, for eksempel Reach og RoHS.

Maria Månsson er leder av Svensk Elektronikk filialorganisasjon, som er svært kritisk overfor kjemisk skatt. Organisasjonens posisjon er at skatten øker den administrative byrden og kostnadene til selskapene uten å oppnå de ønskede miljøfordelene.

 

 

 

Regjeringen: ”Sverige skal ta teten!”

Reduksjon av forekomst, spredning og eksponering av farlige stoffer er en del av regjeringens prioriteringer i miljøpolitikken. Avgiften på kjemikalier i elektronikk er en viktig del av ambisjonen.
«Selv om en svensk aksesskatt ikke vil påvirke global produksjon, kan det påvirke det svenske markedet. Skatten kan for eksempel føre til at selskaper velger å lansere de mer miljømessige og helsetilpassete delene av sitt sortiment i Sverige, fordi disse varene her har en skattefordel,» skriver Gösta Brunnander, Pressesekretær for finansminister Magdalena Andersson i en epost til Intertek INFO.
Utgangspunktet er at de forbud og begrensninger som allerede er tilgjengelige i dag ikke tar opp mange av risikoen forbundet med farlige kjemikalier i forbruksvarer. Regjeringen mener derfor at det er et kontinuerlig behov for ytterligere kontroll.
Spesielt er det ikke tilgjengelige kontroller som kan kontrollere hele grupper av farlige stoffer med lignende kjemisk struktur fra markedet uten behov for detaljert undersøkelse av hvert enkelt stoff. Gösta Brunnander fortsetter:
«Regulering på EU-nivå er en egnet måte å begrense bruken av farlige kjemikalier på lenge. Slike reguleringer tar imidlertid lang tid og er generelt rettet mot å begrense eller forby enkelte fag snarere enn hele grupper av stoffer, som kan innebære problemer med såkalte falsk erstatning hvor du erstatter begrensede eller forbudte stoffer mot lignende stoffer som ikke er begrenset eller forbudt.» Grunnen til at svenske produsenter og forhandlere blir sparket til fordel for utenlandske nettbutikker ser regjeringen som overdreven. Dette fordi mange av den medfølgende varenes vekt og størrelse gjør dem vanskelige å sende og derfor mindre attraktive å kjøpe på nettet.
«Andre faktorer, som fraktkostnader eller andre problemer knyttet til kjøp fra utlandet, vil trolig spille en større rolle i utviklingen av utenlandsk e-handel enn den foreslåtte skatten. Regjeringen anslår derfor at den foreslåtte skatten bare vil påvirke valget mellom handel i svenske butikker eller via svensk e-handel og handel fra utenlandsk e-handel, skriver Gösta Brunnander.