To main content
Kravet på konkret arbeid med sosialt ansvar øker, noe norske bedrifter bør sette et sterkt fokus på fremover.
Slavearbeid er fremdeles et stort problem i vårt globale samfunn.

Det er ikke bare i arbeidsintensive bransjer som dyrking av bomull og tekstilbransjen i Asia, men også mye nærmere i Skandinavia med papirløse arbeidere som utnyttes til lavt betalte jobber for eksempel innen bygg & anlegg og jordbruk. Bedrifter som bevisst utnytter svake grupper i samfunnet risikerer å sette bedriftens renomé og omdømme i uopprettelig fare og fare for egne arbeidsplasser.

Intertek Business Assurance Norge

Vi tilbyr tjenester også innen CSR-spørsmål hvor vi blant annet hjelper våre kunder å følge opp, besøke og revidere deres leverandører. Intertek er ett av verdens største selskap innen dette området hvor vi gjennomfører mer enn 50 000 CSR- og leverandørrevisjoner årlig. Denne type revisjoner er et uvurderlig verktøy i arbeidet med å sikre at retningslinjer og regelverk følges og at selskapet arbeider målrettet med spørsmål rundt Barnearbeid, Menneskerettigheter, Slaveri og Antikorrupsjon på alle nivåer. Dette blir enda viktigere nå som kravene til bærekraft nå øker. Dette og mye mer kan du lese i denne utgaven av Intertek INFO.