To main content
I dag velger enkelte å gjennomføre testing og sertifisering i utlandet, men den svenske teknologibedriften TagMaster gjør tvert om. Det tette og effektive samarbeidet med prosjektlederen og resten av teamet hos Intertek i Kista har vært avgjørende.

Enkelt forklart utvikler og produserer TagMaster produkter som identifiserer kjøretøy, enten ved hjelp av radio eller intelligent kamerateknologi. Radioproduktene brukes for eksempel innen togtrafikk, blant annet for å finne ut hvor et bestemt tog befinner seg slik at tidsinformasjonen på perrongen stemmer, eller i driften av førerløse tog. Kameraproduktene identifiserer blant annet kjøretøy i løsninger for rushtidsavgift eller på parkeringsplasser for å slippe bommer ved inn- og utkjøring og forbedre flyten.
Bedriften har utgangspunkt i forskning fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm på sent 1970-tall og har deretter vokst både organisk og gjennom oppkjøp til dagens 70 ansatte over hele verden. Hovedkontoret ligger i Kista, men forskning og utvikling gjøres også i Storbritannia, Frankrike og Slovakia.

Innviklet regelverk

Kombinasjonen av verden som marked, teknologisk komplekse produkter og krevende kunder som ofte er underlagt strenge regler, gjør testing og sertifisering til et område med høy prioritet. For at dette skal fungere så effektivt som mulig, arbeider TagMaster aktivt for å finne synergier, begrense antall produkter og varianter og være nær leverandører av testing og sertifisering.
– En av parametrene når vi velger hvilke markeder vi skal gå inn i, er regelverket og prosessen som kreves for sertifisering, sier Johan Franzén, CTO hos TagMaster. Vår test- og sertifiseringsleverandør er en viktig diskusjonspartner i det arbeidet.

Utfordringer innen radio

I følge Johan Franzén ligger de største utfordringene knyttet til regelverket innen radioteknologien, hvor ulike krav til for eksempel frekvenshopping, ulike frekvensbånd og uteffekter fører til at man av og til må utvikle og sertifisere ulike varianter av produktene for ulike markeder.
– Men vi har sett at sertifisering mot ETSI i Europa og FCC for Nord-Amerika er et godt utgangspunkt for øvrig sertifisering, sier han. På den måten ligger produktene ofte designmessig innenfor et rammeverk som de fleste aksepterer. I tillegg er en rapport fra Intertek som viser at man har tilgang til disse to markedene et meget godt utgangspunkt for en fremtidig prosess i et tredje land.

Leverandør med bredt utvalg

Også kamerateknologien kan skape hodebry, siden registreringsskilt i ulike land ser forskjellig ut og blant annet må belyses med ulike typer lys for at identifiseringen skal fungere optimalt. Dette gjør at øyesikkerhet blir en viktig sikkerhetsparameter. I tillegg er dette produkter som skal fungere lenge og være pålitelige i krevende miljøer, utendørs, i T-banens tunneler og under togsett. Og det betyr miljøtesting, som i mange tilfeller kan ødelegge testeksemplaret. Da gjelder det å ha fugleperspektiv på helheten slik at alle momenter planlegges på en optimal måte.
– Vi har tatt en strategisk beslutning om å ha få leverandører av testing og sertifisering, sier Johan Franzén. Da er det viktig for oss at den vi velger å jobbe med, har bredt utvalg som dekker alt vi trenger – elsikkerhet, EMC, miljøbestandighet og radio. For at det skal fungere, må det også være en helhetlig funksjon hos leverandøren som hver uke kontrollerer at alt går på skinner, tar seg av planleggingen og koordinerer teamet.

Kvalifisert tjeneste ved kritisk tidspunkt

Sertifisering er en kvalifisert tjeneste ved et kritisk punkt i produktutviklingsprosessen, mener Johan Franzén. Den ligger i slutten av prosessen, hvor bedriften allerede har gjort en stor investering og ikke har fått noe tilbake enda. Produktet er i prinsippet ferdig, og eventuelle endringer blir meget kostbare, både i tid og penger.
– Derfor trenger man en profesjonell partner som prosjektleder oppdragene sine på en profesjonell måte. Vi ønsker å være i førersetet og vite at vi har oversikt over alle forutsetninger. Da kan vi håndtere dem på riktig måte. Vi har funnet en god arbeidsmåte med Intertek i Kista, og når man gjør det, skal det mye til for å forandre det. Vi har valgt å hente tilbake testing fra andre deler av verden siden vi mener at samarbeidet med prosjektledelsen og resten av teamet i Kista fungerer så bra.