To main content
Det tilkoblede hjemmet, hvor belysning, varme, alarmanlegg, musikkanlegg og lignende enten styres via en app eller styrer seg selv, er allerede her. Derfor begir mange produsenter seg ut i ukjent terreng for å henge med.

Det er lenge siden en lampe bare var en lampe. Nå kan du slå den på og av, dempe lysstyrken og bytte farge på lyset ved hjelp av mobiltelefonen. Eller så kan lampen selv registrere ytre betingelser, som at det blir mørkt eller hvordan bruksmønsteret er og deretter bruke innsamlet informasjon for å tilpasse seg automatisk.  For at alt dette skal fungere, kreves det en avansert teknologisk løsning i kulissene, en løsning som er en kombinasjon av maskinvare og programvare, som mange som produserer lamper og armatur ikke har kompetanse til å utvikle og sette sammen selv.

– Derfor har man mange ganger måttet komplettere sine egne produkter med eksterne løsninger, som man ikke alltid har full kontroll over, sier Henric Larsson, Director Testing Services hos Intertek.

Programvare som brukes i denne typen systemkomponenter, for eksempel i gateways, oppdateres ofte. Men hvis vi viderefører eksempelet, har en LED-pære levetid på over ti år.

– Når ulike komponenter oppgraderes i ulik takt, vil de ikke lenger fungere sammen slik de skal, sier Henric Larsson. Den som markedsfører den tilkoblede lampen, må kjenne til og ta hensyn til dette slik at man på en bevisst måte kan velge hvilke programvareversjoner man fortsetter å støtte.

Regression testing

Én måte å gjøre det på, er såkalt «regression testing». Det innebærer at man systematisk tester seg gjennom hele kjeden av produkter og komponenter i en rekke relevante produktkonfigurasjoner og programvareversjoner.

– Enkelt sagt handler det om å teste at alt fortsatt fungerer som det skal i ulike situasjoner, sier Henric Larsson. Ett eksempel er brukervennligheten. Fungerer det fortsatt som lovet å installere, fjerne eller legge til apparater i kjeden, navigere i menyer eller for eksempel oppgradere firmware? Et annet er «Connectivity and protocols». Hva skjer etter strømbrudd, brudd i internettrafikken eller radioskygge? Starter alt opp igjen slik det skal?

Intertek gjennomfører denne typen tester, og en rekke andre Internet of Things-relaterte tester, i Milton Keynes i England og ved flere laboratorier i USA. I laboratoriet i Kista bygges det nå kapasitet i form av lokaler, utstyr og kompetanse for å kunne gjennomføre egen regression testing i løpet av kort tid.

Det har flere fordeler å la en upartisk tredjepart gjennomføre testene, mener Henric Larsson.

– Man slipper å bruke egne utviklingsressurser til volumtesting, og kan isteden fokusere på problemområdene som testene avdekker. Men først og fremst får man en upartisk kvittering på hva som faktisk fungerer i et komplekst system som består av komponenter fra flere produsenter, sier han.