To main content
På Intertek Academy deler Interteks eksperter sin store ekspertise innen internrevisjon og sertifisering av ledelsessystemer.

Kerstin Hansson er en av disse ekspertene. Som pedagogisk utdannet universitetslærer med mange års erfaring fra arbeid med kvalitet, utvikling og revisjon innen næringsmiddelindustrien er hun en meget verdsatt leder for kurs i næringsmiddelsikkerhet i både Norge og Sverige.

I dag er Kerstin Hansson på et konferansehotell i Bergen for å lose kursdeltakerne gjennom HACCP, systemet som identifiserer, vurderer, styrer og kontrollerer farer som er viktige for næringsmiddelsikkerheten.

– Utgangspunktet mitt er alltid hva kursdeltakerne kommer til å ha mest nytte av, sier hun i en pause i undervisningen. Det handler om at de skal få med seg en systematisk tankemåte slik at de kan lese standarden når de kommer hjem og koble den til sin egen virksomhet.

Derfor preges dagen av teoretisk gjennomgang krydret med konkrete eksempler fra Kerstin Hanssons egen hverdag som revisor og av gruppearbeid hvor deltakerne får bruke sin nye kunnskap på sin egen virksomhet. En arbeidsmåte som Intertek Academy bruker i alle sine kurs, i følge Trude Vabog, kursansvarlig hos Intertek i Norge.

– At alle kurslederne våre også arbeider som revisorer, gjør at kursene blir aktuelle og konkrete, og at deltakerne kan bruke kunnskapen i praksis i sin daglige virksomhet, sier hun.

Stemmer fra klasserommet i Bergen

Vi evaluerer alle kurs og ber om tilbakemelding fra våre kursdeltakere. Roy Kristensen, ansvarlig for laboratoriet, kilder og vann hos Voss Water, som produserer og selger flaskevann fra Norge til 60 land over hele verden ga følgende tilbakemelding:

«I dag er vi her med en gruppe på fire personer fra bedriften vår. To av oss har arbeidet med dette lenge, to er nye, og målet er både å friske opp kunnskapen og å lære opp de nye medarbeiderne våre på en effektiv måte. I tillegg har vi valgt å ta dette kurset og et todagerskurs i FSCC / ISO 22000 umiddelbart etterpå slik at vi får en komplett næringsmiddelsikkerhetspakke. Jeg synes kurset er bra og heldekkende på en tydelig og lett forståelig måte.»

Mira Verås Larsen, arbeider med markedsutvikling hos ALS Laboratory Group, som arbeider med kjemiske analyser av næringsmidler:

«Mange av de mindre kundene våre ønsker veiledning når de bestiller analyser fra oss, så det er viktig at jeg har kunnskap mo kravene som finnes innen næringsmidler. Kurset har oppfylt forventningene mine, og det gir både bredde og dybde. Jeg hadde ønsket meg deltakere fra litt flere forskjellige bedrifter slik at vi hadde fått eksempler fra flere aktørers virksomhet, men det kan jo ikke arrangøren lastes for.»