To main content
Global Slavery Index mener at rundt 45,8 millioner mennesker lever i slaveri i dag. Under konferansen Social Responsibility Day i Stockholm snakket Interteks CSR ekspert Catherine Beare om temaet med utgangspunkt i Storbritannias nye Modern Slavery Act.

Den britiske Modern Slavery Act 2015 trådte i kraft i oktober 2015 og omfatter bedrifter som har virksomhet i Storbritannia med en omsetning på over 36 millioner pund. «Virksomhet i Storbritannia» innebærer at loven ikke bare gjelder britiske bedrifter, men også bedrifter som har hovedkontor i andre land.
Loven innebærer at de berørte bedriftene må publisere en uttalelse for hvert regnskapsår som forteller om de faktiske grepene bedriften har tatt for å forsikre seg om at slaveri hverken forekommer i egen organisasjon eller i leverandørkjeden. Hvis slike aktiviteter ikke blir gjennomført, krever lovverket at bedriften også publiserer en uttalelse som forteller det.
– Dette stiller krav til bedriftene og deres bærekraftarbeid, både fordi det skal bli enklere for forbrukerne å sammenligne bedrifter, men også til at bedriftene må kunne dokumentere faktiske tiltak, sa Catherine Beare under seminaret.

Slaveriet i dag

Hva er slaveri i dag? I følge Catherine Beare er slaveriet fortsatt mest utbredt i land med mye og arbeidsintensiv produksjonsindustri, for eksempel tekstil- og skinnproduksjon i Bangladesh og bomullsdyrking i Usbekistan. Men problemet forekommer også mye nærmere vår nordiske virkelighet. Her har det den siste tiden vært mye oppmerksomhet rundt for eksempel utnytting av papirløse arbeidere i renholds- og restaurantbransjen, og utenlandske bærplukkere.
Som bedrift har man et ansvar, ikke bare for sin egen virksomhet, men også for leverandørkjeden og samarbeidspartnerne sine, sa Catherine Beare.
– Det handler heller ikke bare om produksjon av varer, fortalte hun. Hvordan ser det ut når man bygger et nytt anlegg? Eller renholdet av kontor og produksjonsanlegg? Denne typen arbeid utføres ofte av underleverandører.
Hvordan tar bedriften ansvar?
Hva kan bedriften gjøre? Til å begynne med må bedriften kartlegge retningslinjene og tiltakene som allerede finnes. Spørsmålet om slaveri har sitt utspring i CSR-spørsmål som barnearbeid, foreningsfrihet og rettferdig lønnsnivå, og samme type tiltak kan brukes for å bekjempe dem.
Det handler altså om å identifisere og analysere risikoene for slavearbeid i leverandørkjeden, men kanskje først og fremst å følge opp med kontinuerlig evaluering for å sikre at kravene som stilles, virkelig følges.
– Deretter må man se kritisk på sine egne forretningsprosesser, sa Catherine Beare. Krever bedriften korte ledetider? Presser man leverandørene til å redusere prisene ytterligere? Til syvende og sist handler det mye om å bygge bærekraftige forhold med leverandørene sine.