To main content
Med felles high level structure tar de nye utgavene av ISO 9001 og 14001 ytterligere et stort skritt mot ett felles, integrert ledelsessystem med totalgrep om virksomheten. I følge Matts-Ola Samuelsson, Competence & Technical Manager hos Intertek, må man følge utviklingen.

Med over 20 års erfaring fra revisjon har Matts-Ola Samuelsson sett utviklingen med egne øyne, fra separate rørsystem for kvalitet og miljø, til integrerte ledelsessystemer som sømløst håndterer blant annet kvalitetsspørsmål, miljøspørsmål og arbeidsmiljøspørsmål. Noe han er en forkjemper for.– Mitt utgangspunkt har alltid vært at man ikke kan skille mellom kvalitetsmål, arbeidsmiljømål eller miljømål, sier han. For eksempel kan mange miljømål kobles til økonomiske mål, siden det egentlig handler om å bruke ressurser på en smartere og mer effektiv måte. Alle disse spørsmålene må ses i sammenheng for å få en effektiv organisasjon.

Tydeligere kobling i nye ISO 9001 og 14001

Alt kan egentlig spores tilbake til administrerende direktørs oppdrag fra styret, som er å påse at virksomheten utvikles og overlever, mener Matts-Ola Samuelsson. Det verktøyet hun eller han har for å kunne lykkes med det, er et ledelsessystem som skal støtte organisasjonen i arbeidet med å nå målsetningene sine.
– Denne koblingen har blitt mye tydeligere i de nye utgavene av ISO 9001 og 14001, og i den nye arbeidsmiljøstandarden ISO 45 001, som forventes å komme i løpet av 2017, fortsetter han. I den er det uttalte krav om at alle mål innenfor alle områder skal kobles til forretningsplanen. I tillegg er standardene tydelige på at en organisasjon ikke lenger kan ha en miljøorganisasjon som har ansvaret for miljøspørsmål, en kvalitetsorganisasjon som har ansvaret for kvaliteten og så videre. Alt dette skal isteden ivaretas i førstelinje under toppledelsen. Kvalitet og miljø blir isteden på en naturlig måte støttefunksjoner for linjen som eier spørsmålet.

Integrert revisjon

For å oppfylle kravene denne utviklingen fører med seg, kreves det også at sertifiseringsorganene tilpasser seg. Til tross for at organisasjonen har ett integrert ledelsessystem som håndterer alle spørsmål, skal den fortsatt sertifiseres mot en rekke forskjellige standarder, for eksempel ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. For at arbeidet skal bli så effektivt og verdiskapende som mulig, har Intertek allerede i flere år tilbud integrert revisjon, altså revisjon som ser på prosessene innenfor alle de sertifiserte områdene på samme tid og også tar hensyn til hvordan de fungerer sammen.
I følge Matts-Ola Samuelsson er dette den naturlige veien å gå.
– Jeg har faktisk problemer med å se hvordan man i dag kan sertifisere en virksomhet mot den nye kvalitetsstandarden uten også å ta hensyn til miljø- og arbeidsmiljøspørsmål, sier han.

Slik lykkes du med integrasjonen
  • Sett toppledelsen i førersetet. Når flere funksjoner skal integreres, blir det ofte politikk, og da må noen ta totalansvar i tråd med organisasjonens forretningsmål.
  • Involver og engasjer medarbeiderne.
  • Start med å sørge for at dere forstår intensjonen til de ulike punktene i standarden, og tilpass den deretter til deres egen virksomhet – ikke motsatt.
  • Tenk enkelt og tydelig. Tilpass prosessene til den hensikten de har, og husk målsetningen.